พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาล