รับย้ายรับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา) (20ก.ย.66)