รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี (6ก.พ.67)