รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ระดับชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง (25มี.ค67)