รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) (19พ.ย.61)