รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (11ส.ค.66)