รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนายแพทย์ปฏิบัติการและนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (15พ.ค.62)