รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ (11 เม.ย. 60)