รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (26เม.ย.67)