รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานสังกัดโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข (25ก.พ.65)