รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค ช่างต่อท่อ และผู้ช่วยช่างทั่วไป (26มิ.ย.66)