รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (27เม.ย66)