รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) (1ธ.ค.66)