รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) (2พ.ค.67)