รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล) (29พ.ค.67)