รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) (2ก.ค.67)