รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (3ส.ค.66)