รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ -เพิ่มเติม(21ธ.ค.63)