รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานทันตสาธาณสุข และเจ้าพนักงานเวชสถิติ (28พ.ค.64)