รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน) ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก (6ต.ค.65)