รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (16ก.พ.61)