รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกรโยธา และนายช่างเทคนิค (17ก.ค.61)