รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (17พ.ค.64)