รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (18พ.ค.64)