รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร (6พ.ค.65)