รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (8พ.ย.65)