รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (1มี.ค.66)