รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ประเมิน (10มี.ค.66)