รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค (7ส.ค.66)