รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เภสัชกร (9ต.ค.66)