รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (11ก.ค.67)