รายชื่อผู้ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แลกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (23พ.ค.60)