เกี่ยวกับเรา

[contact-form-7 id=”3190″ title=”Contact form 1″]

ข้อมูลทั่วไป

    โรงพยาบาลสระบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 700 เตียง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 1 ตารางวา (เฉพาะส่วนให้บริการ 27 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา) อยู่บนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 1 กิโลเมตร

อาณาเขต

      ทิศเหนือ จดถนนเทศบาล 4 แยกจากถนนพหลโยธิน (ด้านหน้าโรงพยาบาล)
      ทิศใต้ จดแม่น้ำป่าสักทิศตะวันออก จดบ้านพักประชาชนทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี