เกี่ยวกับเรา

    ข้อมูลทั่วไป

        โรงพยาบาลสระบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 700 เตียง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 1 ตารางวา (เฉพาะส่วนให้บริการ 27 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา) อยู่บนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 1 กิโลเมตร

    อาณาเขต

          ทิศเหนือ จดถนนเทศบาล 4 แยกจากถนนพหลโยธิน (ด้านหน้าโรงพยาบาล)
          ทิศใต้ จดแม่น้ำป่าสักทิศตะวันออก จดบ้านพักประชาชนทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี