เกี่ยวกับเรา

  ข้อมูลทั่วไป

      โรงพยาบาลสระบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 700 เตียง มีเนื้อที่ 36 ไร่ 1 ตารางวา (เฉพาะส่วนให้บริการ 27 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา) อยู่บนพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี 1 กิโลเมตร

  อาณาเขต

        ทิศเหนือ จดถนนเทศบาล 4 แยกจากถนนพหลโยธิน (ด้านหน้าโรงพยาบาล)
        ทิศใต้ จดแม่น้ำป่าสักทิศตะวันออก จดบ้านพักประชาชนทิศตะวันตก จดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี

  Covid-19 Update 😷