โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ในโครงการ “รักษ์โลก…พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”