โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท สมอทองการ์เม้นท์ จำกัด กรุงเทพ ผู้ผลิต ชุดนักเรียน ตราสมอ