โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ศาลเจ้าแป๊ะกง ซอย 12 ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า อำเภอพัฒนานิคม และชาวตลาดซอย 12 และตลาดพัฒนานิคมทุกท่าน