โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์) จำกัด