โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู ในกลุ่มเอ็กโก