โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัทโตโยต้า สระบุรี จำกัด