โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณนิติกาญจน์ เปี่ยมธนาโรจน์