โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด