โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวิศิษฏ์ ปฐมเจริญโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย