โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณวุฒิชัย ธวัชชัยวิรุตษ์ และคณะโรตารี่หนองแค