โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท อู่สหะกิจ (1989) จำกัด โดย คุณพรสุข จึงพานิช