โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณแหวว กาละสุข และครอบครัว

Covid-19 Update 😷