โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณบริษัทเซ็นทรัลเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์จำกัด และ หจก.สระบุรีเฟอร์นิเจอร์ 2000