โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี