โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)