โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ น.ท.ธนายุ ขำละม้าย และครอบครัว