โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณธนัญญา มากท้วมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 18 และคณะฯ